HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
Christiania 27 Juni 45.
   Kjære Fader! Hermed alt hvad jeg har. Dine venligere
Breve give "Amerikafarerne" Tilværelsen. Min Nat har imid-
d.V,b.1,s.425   lertid ikke været rar, skjøndt Morfiumen virkede paa Morgen-
siden. Probeer Du den! I min Svindel er den uskyldig.
   Paa Kakkelovnsmuren i mit Værelse har jeg faaet et Stykke
malet at see paa i det Sidste. Det forestiller livagtigen Heste-
haven seet fra Præstebakken omtrent tvertsover til Kirken. Jeg
seer mellem Træerne Muren hvidne hvor Mor hviler. I For-
grunden morer Brunen sig med et Ekhorn. Den er et rent
Portrait. Alt malt af Bratz uden videre Omkostninger. Du kan
ikke troe hvor det er godt at have for Øinene.

   Af      Stilisten er der             -- 162      Exp.
   "      HWs Forsvar             -- 9      "
   "      Lærebog 2det Oplag       -- 20      "
   "      Lærebog 3 "      "       -- 19      "
   De kjærligste Hilsener fra os Begge!
Henr. W --

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE