HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
29 Juni 45 Middag.
   Kjære Fader! I nogle Dage til idag har jeg ret været meget
daarlig -- nogen Anstrengelse ved Syngestykket (bliver færdigt
ikvel) havde en Skyld deri, saasom Nattesøvnen gik væk. Ho-
sten var rigtignok den nærmeste Grund for Nat til igaar hostede
jeg saa Halsen svulmede op og jeg alvorlig frygtede for Qvæling.

   Efter den fraværende Lies Ønske lod jeg Conradi hente, og
hør nu -- 15 Draaber Nafta og 20 Morfium ved Sengetid samt
samme Dosis længer udpaa Natten, om Hosten ikke gik og
Søvnen kom. Dertil Seltersvand og Viin om Dagen. Altsaa
30 Draaber N. og 40 Draaber Morfium skulde være Dosen
istedetfor Lies 5 -- 10 Draaber! Jeg tog inat ialt 30 Dr. Morf.
og 10 N. Saameget er vist, at mit Bryst strax blev friere,
Natten taalelig og at jeg idag er saa kvik at Stykket skal blive
færdigt. Men naar nu Lie kommer, der ordentlig havde gjort
mig bange for sine Draaber. Jeg vil herefter ikke vide af hans
langsomme Slæben i Døden. Du behøver altsaa ikke at være
bange for Opiatet. Jeg sender min Klad, der er temmelig god,
til Direktionen, da jeg maa have Handelen snart istand. Tak
d.V,b.1,s.426   for den søde lille Dronning Pomarre! Hun lever i højeste Vel-
gaaende, og hvem kunde ogsaa slagte et saadant Vidunder af
Skjønhed.
Din Henrik.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE