HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
20de Juni 45.
   Kjære Fader! Hvor besynderligt! allerførste Gang befinder
jeg mig vel ude og bagefter; men da jeg igaar skulde gjøre det
efter uden et saadant indre Kald, besvimer jeg strax, og jeg
troer jeg var død paastedet, havde ikke en Student været der,
som kunde slæbet mig ind. Siden har jeg ikke befundet mig
saa vel, idet jeg har været plaget af Mathed.

   Da Dr. Lie gjorde sig vigtig ved Anmodningen om en liden
Flaske Morphium til dig med, saa deler jeg herved min Flaske
med dig. Tag nu 10 Draaber naar Du lægger dig. Da 10 Draaber
ere for mig i min Svaghed, kan Du dog vist tage et Par til.
Probeer dog. Den virker, synes mig, mest mod Morgensiden.

   Jeg troer at handle efter din Interesse, naar jeg idag bemyn-
diger paa dine Vegne Malling til at gjøre op hos Jæger. Han
reiser paa Lørdag forat faae gjort op sine egne.

   Gud velsigne dig med Helse og Humør!
Henrik.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE