HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JOHANNES FLINTOE
12 Juni
[1845]
.

   Tak for Galskaben! Ogsaa fortræffelig. Er De saa god at tegne
en slagen Intelligentsridder, havde jeg tænkt mig som Attributer
Tørklæde om Hovedet, der, fuldt af Blessurer, hænger over en
sønderbrudt Barnetrompet. Dette Sidste troer jeg maa til for at
udtrykke det Nihilistiske Puerile og Sandsløse i Particombinationen
ved den Leilighed.

Deres
Henr. W --

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE