HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
12 Juni 45.
Kjæreste Fader!
   Jeg vil troe Du har mit Brev allerede om mit Ildebefindende
og om Blodbrækningen Nat til Tirsdag. Tirsdag Elendighed, men
god Søvn Nat til igaar. Igaar godt Befindende; idag ligesaa, om-
endskjøndt jeg har havt en slem Hostenat -- meget slem. Na-
turen opererer med mig.

   For Bysten kan jeg personlig ikke sørge; det bliver nok ogsaa
Amalie vanskeligt af Mangel paa Bud, Papiirstrimler & c., saa det
var ilde den ikke blev indpakket før du reiste. Imidlertid vil
hun sørge for.

Levvel! Levvel!
Henr. W.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE