HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 23 Februar 1845.
   Jeg lever endnu, som De seer, højstærede Hr. Ven. Min Kon-
stitution forbauser alle Læger. Men mit Haab er svagt som --
d.V,b.1,s.387   mit Bryst. Jeg fremlægger for Thinget paa dets Læsesal Alt
hvad der kan gavne Sagen, og mellem de nye Representanter
er der flere Venner af Sagen, end jeg haabede.
   Kun dette; jeg er idag for svag efter en Overlæsselse med
Skriveri paa Sengen, da jeg har et personligt Andragende for
Thinget om Eftergivelse af en Gjæld til Staten (Procesudgifter
mod en Blodigel paa min Hjembygd Eidsvolds Almue). Indlagte
bedes sat en Oblat paa og besørget. Det er aabent forat De
kan se Anledningen. Men jeg har en Kommission: I en af Gø-
theborgs Boglader er at faae "Parleur i 8 Sprog." Vil De skaffe
mig den? Den koster nogle og 30 Skilling og Pakkepost gaar nu.

Deres hengivne
Henrik Wergeland.

d.V,b.1,s.420   TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE