HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL DITLEV LINSTOW
21/2
[1845]
.

   Jeg flagger imorgen i Anledning af Kongens Besøg paa Slottet;
og det har Skik. Voici!


   øverst hvid Gjøs med rødt Flag samt fransk Flag (det re-
publikanske, hvorunder C. J. blev stor). Udaf Loftet stort nyt
Flag. Paa Husets Sider gl. norske Flag.

   Men hvad Tid kommer han? Jeg ønsker denne Lap tilbage
forat give min Fader en Ide.

Deres
Henr. Wgd.

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE