HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
Hjerterum Mand. 26 Mai 45.
   Kjære Fader! Da muligens dette kan naae dig før eller paa
Reisen og da vil glæde dig, saa viid, at i dette Øjeblik modtog
jeg Medaljen "Memoriæ pignus" med et Brev du skal faae læse
fra Due. Den er af Guld, ikke liden med hine Ord i en Laur-
krands paa Reversen; paa A -- Kong Oscars Portræt med sæd-
vanlig Titulatur. Om Randen "Henrico Wergeland".

Velkommen! Din
Henrik.

TIL JOHANNES FLINTOE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE