HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL HENRIETTE GLÜCKSTAD
8 Sept.
[1844.]

   Kjære Jette! Jeg er taknemligen
[ -- -- -- ]
dine Vidnesbyrd
om Sjelens og Hjer
[tets -- ]
Deeltagelse. Modtag denne korte,
[ -- -- ] Forsikkring, da jeg med et idag daarligt Bryst, dog har
skrevet adskilligt.

   De deilige Dage drev mig ud paa Altanen og i Haven mod
Lægens Tilladelse og hvergang syntes jeg jeg befandt mig bedre;
men Conradi nedrev alt igaaraftes -- jeg kan gjerne sige Haabet
med. Han erklærede nemlig, at jeg ikke kunde vente Restitution
før Juul og at den mindste Forkjølelse var dødelig for mig. Hvor-
ledes undgaae dem med min sensible Hud i de kolde Efteraars-
maaneder? Jeg har meer end halvt antaget det for min Dødsdom.

Din hengivne
Henr. Wergeland.

TIL HALFDAN KJERULF
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE