HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL C. F. ALLEN
Christiania 18 Juni 1844.
Høistærede Herr Allen!
   Først idag erholder jeg Deres Skrivelse af 24de f. M. En
Lungebetændelse har forbudt mig at hente mine Breve og al
Korrespondance.

   Den Münchenske Diplomsamling befinder sig ikke i Rigsar-
chivet, men annekteret Universitetets Diplomsamling, hvorfor jeg
skal ile med at kommunicere Prof. Rudolf Keyser, der er sam-
mes Forstander, Deres Brev, med Anmodning fra mig om at er-
holde udlaant de Dokumenter, der findes af dem De ønsker,
forat jeg kan foretage Excerptionen. Dette maatte skee hjemme
hos mig, da jeg endnu er syg. Jeg beklager kuns denne for Dem
spildte Tid. Et Brev som Deres skulde dog ikke have angrebet
mig; men Doktoren, Doktoren -- .

   Med en oprigtig Lykønskning til Deres videnskabelige Idrætter
Deres tjenstberedvilligste
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.357   TIL ANTON SCHJØTH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE