HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 15 Juni 1844
   En liden Erindring om at jeg dog lever! Det er ogsaa kun saa-
vidt, thi siden først i Mai har jeg lagt af en Lungebetændelse, og
endnu ligger jeg tilsengs plaget af Afmattelse og Krampehoste.
Derfor, tilgiv disse saa nedrablede Linjer!

   Mit Sind er ligesaa sygt som mit Legeme. For en Poet af
Natur er Norge et elendigt
[?]
Land. Jeg skulde ikke have meget
imod at flytte op her ovenover, og min forskrækkede Læge siger
at jeg gjør alt dertil. Levvel

Deres
Henrik Wergeland.

   P. S. Fra Dr. Steinheim med Kone har jeg for ikke længe
siden havt Brev; de stode da paa en Rejse til Schweiz -- Italien.
De Lykkelige!

TIL C. F. ALLEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE