HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ANTON SCHJØTH
[Slutten av juni 1844.]
   Kjære Ven! Om Du af "Bergens Stiftstidende" for 20de d. vilde
indtage i Ugebladet hvad der staaer (formodentlig af Rector Holm-
boe) om mig og mit forhaandenhavende Arbeide, kunde det maa-
skee hjælpe det frem. Hos Orsa og Mad. Lehmann kan vist
Bladet faaes.

   Har Avertissementet staaet omredigeret, ønskede jeg med
Budet at see det Blad.

   Fremdeles krank er
Din
Henr. W --

   P. S. Idag har jeg skrevet en lang Folkevise om "For Ret og
Sandhed". --

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE