HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL HANS J. HORN
Grotten 23de Juli 43.
Velbaarne
Hrr. Kapitain af Marinen Horn.
   Har Hr. Kapitainen et Værk (eller vil De selv have den God-
hed at notere Navnene ned) hvoraf jeg kan erholde Navnene
paa endeel af de berømteste endnu, eller dog for en halv Snees
Aar siden, existerende Skibe af den engelske Marine? Saaledes
f. Ex. hvad hedte Codringtons ved Navarino, Exmouths ved Al-
gier, hvad Hoods, Collingwoods & c. Var det ikke Nelsons "Cale-
donia"? og existerer det endnu? Er Dictator til? Der maa gives
Marinelister, og maaske med Notater til. Hvad hedde de største
Tredækkere? ("The Prince Regent" tror jeg en hedder) og gives
der Firedækkere?

   Tilgiv denne Ulejlighed -- very indecent, it is true, Sir, but --
   Jeg er fornøjet med et Par Blyantsnotater.
Deres med Højagtelse
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.345   TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE