HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
[Juli? 1843.]
   Bedes læst og sendt videre. Det vil idetmindste undskylde
mig for at have interesseret mig for gamle Aal, som jeg aldeles
ikke kjender. Jeg har faaet Bebreidelser derfor af Steinheim,
som jeg ønsker det sendt til Kommunication for Lichtenhain
& Rée.

   I Hast men med uforandret høiagtelse
Deres
Henr. Wergeland.

TIL SARA GLÜCKSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE