HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CHRISTOPHER A. HOLMBOE
20/7 43.
   Dersom det har noget Værd for Myntsamlingen, skal jeg med
Fornøjelse lægge tilside for samme de Repræsentativer af Papiir,
som under Revideringen i Rigsarkivet maatte forefindes, uden
at jeg dog vil, at Kollegiet skal uleiliges med Taksigelse for des-
lige ellers kassable Ting. Heri saaledes en 12 Skillings-Seddel
fra 1810.

Henr. Wergeland.

TIL HANS J. HORN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE