HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
Grotten 28 Februar 1843.
Til Administrationen i Selskabet for Kristiania Byes Vel.
   Idet jeg herved oversender Forstadbogsamlingens Bøger, ville
disse forhaabentlig overtyde om, at denne Indretning, der ogsaa
for en stor Deel, ved Udlaan af mange Bøger paa eengang, for-
syner Cand. Hansens paa Byens østre Kant, saavelsom de tre
militære og Artilleri-Vagterne, har naaet et Omfang, der gjør den
fortjent til Selskabet for Byens Vels Understøttelse. Jeg tillader
mig derfor at udbede mig, at maatte lade indbinde endeel Skrifter
(Arkiv for Historie og Geografi o. fl.) som nu ikke længer taale
at gaae i Udlaan med de løse Omslagshefter, og at anvise Bog-
binder-Regningerne paa Selskabet.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.339   TIL FR. HOLST OG CHR. HANSTEEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE