HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ANTON SCHJØTH
[Ca. 15. februar 1843.]
   Vil Du tage ind Recensionen i Rigstidenden over Arbeidsbladet.
Igaaraftes skrev jeg "Den Forfaldne". Kan oplæses i Nykter-
heden, om Du vil efter Manuscriptet, da det vil vare noget inden
det bliver trykt --

Din
Henr. Wergeland.

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE