HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LUDVIG KR. DAA
14 Febr. 1843.
S. T.
Hr. Cand. mag. Daa,
p. t. Storthingsarkivar.
   Uagtet Hr. Foss har meldt mig, at Storthingets Arkiv ikke inde-
holder de i Ompaaskrevne omnævnte, af mig til Repræsentanten
Provst Holtermann privat udlaante, Indberetninger fra Rigsarkivet,
ere dog Opgivelserne i denne Provstens Skrivelse saa bestemte
og levnende mig alene Haabet om fra Storthingsarkivet at kunne
faae disse for mig vigtige Papirer tilbage, at jeg herved maa have
Dem anmodet om at anstille en Undersøgelse der efter samme.

   Det var D. Bechs Indberetning, dateret Marts 1841 og min af
Januar 1842.

Henr. Wergeland.

TIL ANTON SCHJØTH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE