HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JØRGEN SCHIWE
Xnia 24 April 42.
   Gode gamle Ven! Dersom Du vil som jeg, glemme vi alle Mis-
forstaaelser imellem os, lade fem være lige og fornye vor gamle
gode Forstaaelse.

   Vi tales ved med det første!
Venskabeligst Din
Henr. Wergeland.

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE