HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JAKOB K. BONNEVIE
Grotten 19 April 1842.
   Efter Det at dømme, jeg før har faaet gjennem Bureauchef
Borchsenius til Almuebogsamlinger af Departementets Sager, ere
disse ikke af den Betydenhed, at de skulde være værd den for-
male Omvei, Hrr. Bureauchefen antyder som den rigtige. Kan
ellers være at den fortjener dette Navn, men om at den in casu
er den, der fører hurtigst og bedst til Maalet, at yde Bestræbel-
serne for Almues Oplysning Opmuntring, tillader jeg mig at tvivle.

Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.315   TIL JØRGEN SCHIWE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE