HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL C. A. GULDBERG OG A. DZWONKOWSKI
Kristiania 15 Febr. 1842.
   Undertegnede tilbyder sig at redigere "Storthingstidende" saa-
ledes som den skal redigeres saaledes at den giver et tro og
fuldstændigt Recit af det passerede i velføiet Sammenhæng, med
korrekt Tryk, ikke fremmed Ortografi, og punktlig udkommende
til de bestemte Tider.

Henr. Wergeland.

TIL CARL AUGUST GULDBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE