HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
[Utdrag ved forfatteren.]
[15. februar? 1841.]
S. T. Morgenbladets Redaction.
   De forlanger dog vel ikke Hals- og Haandsret over et Forsvar
imod Deres eget lave Angreb paa mig? Det er usselt, efter et
saadant Angreb, at negte mig Plads. Jeg veed ganske vist ikke
hvilket Sted, der støder Dem, uden det jeg nu har strøget. Gjør
forøvrigt Blyantnoter i en første Correktur, som jo kan passere
Dem, skal der blive taget Hensyn dertil.

   [ -- -- -- ]
TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE