HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
[Mars? 1841.]
S. T.
Morgenbladets Redaktion.
   Finder De ikke at det er en Nidings Spil De driver med mig,
idet De angriber med de laveste Imputationer og negter Forsvar
derimod, saa skal jeg, ved Gud, lære Dem det ved at forsøge
at vække Deres Samvittighed. Kommt Zeit, kommt Rath!

H. W.

d.V,b.1,s.285   TIL JOHAN LUDVIG HEIBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE