HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ENGELBREGT HALD
Xia 10 Dec. 39.
   I Anledning af gammelt godt Venskab, af at Du er en gammel
Jurist plane non in jure Romano imperitus, kanskee tilligemed
salig Bjørnskov og Tranlampen i Chsand en Discipel af celeber-
d.V,b.1,s.232   rimus Motzius, i Anledn. af god Leilighed med en herlig Søn af
det glade skibsfartendogpaaamerikadrivende Arendal og endelig
i Anledning af mange Fortjenester af mit Hjerte og forat vise
Dig hvorledes jeg klorer ifra mig og minde Dig paa Dit skjønne
Løfte om traditionelle Sjømandssange og om mig -- et Expl. af
den Konstitutionelle fra Din om Dig flittig spørrende trofaste Ven
Henr. W.

   P. S. Hvis Du har Lyst at see hvorledes gamle George færdes,
saa reqvireer Fædrelandsvennen (om Mr. Sandberg lader slig
Reqv. passere): Deri skriver han fra en Gaard i Fedt meget
grundige og gode Opsatser. Jeg gjorde et Forsøg, som atter løb
galt af, i Sommer med ham; men -- det besynderlige, vidunder-
lige Mske! -- Humeur og Udseende aldeles ved det Gamle. Jeg
havde skaffet ham Logie og Kost og det gik godt i 14 Dage;
men saa kom han i Lag med en forbandet politiserende Skræd-
der i Gaarden og saa gik det Fanden i Vold. Hils Dedekamerne
og Kittel!

TIL JOHAN DAHL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE