HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
[Christiania] Mand. Morgen
[12. sept. 1836]
.

   Kjære Fader -- jeg sender hermed mit Svar paa den Cstnelles
Angreb paa mig, der har vakt Uvilje saavidt der er kommet mig
nogen Mening til Kundskab. Svaret er ligelydende indrykket i
Søndagsbladet, og har vundet Bifald ved sin Moderation og Op-
rigtighed. Til Risum og Roshauw har jeg atter havt Bud idag
Kl. sex omtrent, men det er endnu ikke kommet tilbage, og jeg
maa nu gaa ud. Flyvebladet gaar stærkt af. Jeg vil skrive et
el. 2 Nr. til, og deri skal vises at de herlede sig fra sand norsk
Bedrøvelse over de Krænkelser Folk og Thing maa lide.

   Brevet til Fru Ekleff gaar imorgen med Kokken paa Damp-
baaden. Igaar skrev jeg følgende simple Vers til Storklokken i
Christiansand:

d.V,b.1,s.204  

           Mit Bryst er haardt, min Røst ei mild;
                      Dog Engles blide Harpespil.
                 Har ingen bedre Mening.
           Jeg toner over Kristiansand:
           "Gak ind i Fred hver Viv og Mand
                 i Kristi tro Forening!"

   Levvel.
Din
Henrik.

TIL JONAS COLLETT
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE