HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ORLA LEHMANN
[Christiania juli 1836.]
   De vil, høistærede Herr Lehmann, gjøre mig en Fornøjelse ved
at beholde hoslagte 2 af mine senere Arbeider til Erindring om
at De vovede Dem ind i den norske Varulvs Hule. Faaer De
Tid til at læse dem (og det mindre med den Underretning at
den er skrevet fra første Haand saadan som De har den trykt)
saa vil De, ved et andet Besøg, som jeg ønsker mig, da jeg er
sat ud af Stand til at gjengjælde Deres, kunne sige mig om
Raggen er saa strid endda paa Bæstet.
Deres
Henr. Wergeland.

   Nok engang -- jeg ønsker meget at meddele Dem noget.
TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE