HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JONAS COLLETT
[Desember 1836.]
Højvelbaarne Herr Statsraad Collett.
   Dersom Deres Højvelbaarenhed viser den Opmærksomhed at
gjennemblade disse Paginaer, vil De finde nogle som prise det,
at "gribe Aanden i Tingene, Betydningen i Tegnene" og ikke at
ringeagte det udvortes Smaa. De har nu med saamegen Godhed
viist, at De gjør saa med Hensyn til den ubetydelige, men ikke
ubetydende, Yttring af de norske Studenters Højagtelse; og tør
da Undertegnede uden Fortrydelse have tilstedet sig den Frihed
herved at tilstile Dem sine Ord om at gribe Aanden i Tingene,
Betydningen i Tegnene, det Store -- eller det Gode -- i det
Smaa?

Med dyb Højagtelse
Henr. Wergeland.

TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE