HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
Kristiania 29 Juni 1836.
   Undertegnede anholder om fremdeles at maatte vorde beskikket
til 2den Amanuensis ved Bibliotheket, hvortil det er sandsynligt
at Storthinget vil bevilge det fornødne, siden Gagen for denne
d.V,b.1,s.203   Post dertil er eenstemmig indstillet af vedkommende Kommitté.
Jeg befinder mig ogsaa midt i et vidtløftigere Arbeide, nemlig
Optagelsen af Doublettkatalogen.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL ORLA LEHMANN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE