HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL OSCAR WERGELAND
Xnia 19 Febr. 36.
   Kära broder -- skaffa mig gena
[st mot]
kontant vederlägg-
ning "Fördomsfria tankar om åtskilliga ämnen" -- 1 Rd. 16 s. bko.;
samt Wallins Katekes 16 s. bko.

   Svar utbedjas om du har mottagit någre böcker af mig vid
Jultiden samt nys förliden andre åt Lundequists bokhandel.

Din
Henrik W.
(hos Søren Hansens i Grændsen).

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE