HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL OSCAR WERGELAND
Xnia 6te Febr. 36.
   Kära Broder! Tvi! Du lärer vara mycket ledsam vid at skrifva.
Dock vet jag Du mår väl -- väntligen dock bäst på Blåaporten
ock i Kolmätargränd. Något om rekommenderade expeditionerne,
om emottagandet af en paccotilj böcker, om Ridderstads uppfrå-
gande voro dock icke ur vägen få veta. Item om jag, som på-
tänkt, kan få genom din adress tillstilla Lundquistska bokhandel'n
d.V,b.1,s.195   så småningom literära Saker. Således kommer nu en transport
ock vidare sen -- fem om fem på gången. Hilsa Ulla ock Moll-
berg och örnkläckaren Otto från
Henrik

   Far var i Byen 8 Dage i Marked. Camilla er her siden da og
bliver her en Tid hos Diriks. Alt vel -- Brevet til Lundqvist leve-
res med Explrerne, og siden fremdeles hvergang Bøger kommer. --

   P. S. Aftal med Otto om jeg vexelviis med dig kan addressere
til ham. --

TIL OSCAR WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE