HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
Kristiania 23de Januar 1836.
Til
det høje Collegium academicum.
   Dersom det er, som man siger, at Amanuensisposten ved Uni-
versitetsbibliotheket vil vorde ledig, har Undertegnede herved
den Ære atter at melde sig som Ansøger derom. Til de i for-
rige Ansøgning anførte Adkomster, har jeg kun at lægge, at jeg
agter at fuldføre det medecinske Studium, som det høje Colle-
giums medecinske Medlem ventelig vil kunne bevidne jeg nu i
3 Semestre med Flid har drevet.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL OSCAR WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE