HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL OSCAR WERGELAND
Chnia 15 Decbr. 35.
   Kjære Broder -- Besørg Indlagte -- et Expl. af Begge er til
dig. Faae opspurgt Ridderstad hvor han er henne. Hør efter
d.V,b.1,s.194   det hos O. Aubert. Han er Lieutn. ved Helsingeregiment. Og
skriv ham saa til om han har skrevet mig et Brev til i de sidste
1 1/2 Aar; jeg har intet faaet; men senest gjennem O. Aub. til-
sendt ham noget. Lad mig faae vide Frugten af dine Undersø-
gelser. Ellers Alt vel; -- hjem reiser jeg en 14 Dages Tid til Juul.
Nicolai er alt strøgen. Føret er Krungler. Kjender Du Captain
Hazelius, saa lad ham læse mine Arbeider; ligesaa Hjertaerne
(Oberstlieutnanten og Aftonbladmanden). Opsøg gamle Proto-
kolsecretær Brummer og hils ham fra mig, med Forespørgsel om
hvorledes det gaaer med Oversættelsen af min Norges Historie.
Lebewohl Liebster
Henr.

   Convolut om til Wallin.
TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE