HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL J. W. CAPPELEN
E
[idsvoll]
Pgd. 22 Jan. 35.

S. T. Herr Cappelen!
   Vær saa god med Budet at melde mig eller Fa'r om du vil
forlægge et Skrivt, recenserende Dæmringen, af Forfatteren til
Bedømmelsen af Velhavens Skrift mod mig, stort 4 -- 5 Ark (11
skrevne paa brudt Ark). Det kan leveres strax. Betingelserne
opgiver du, hvorpaa du vil modtage det. --

   Jeg har skrevet til Krogh. Ikke Tid til mere. --
Venskabeligst
Henr. Wergeland.

   Magtpaaliggende!
   Budet henter Svar om en Time.

TIL JOHAN DAHL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE