HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL GERHARD MAGNUS
Chania 19 Jan.
[1835?]

   Jeg haaber Du vil Intet have imod at gjenlevere mig de Linier,
jeg engang sendte Dig.

   Du faaer her Leilighed til at opdage en ny Feil hos mig: Let-
troenhed.

Henr: Wergeland.

d.V,b.1,s.188      Jeg har igjen aabnet denne Billet, forat forsikre Dig om, at
jeg holder mig overbevist om, at hvad jeg en el. andengang kan
have betroet dig, ogsaa altid af dig vil betragtes som fidei com-
missa.

TIL J. W. CAPPELEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE