HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL GERHARD MAGNUS
E.
[idsvoll]
5 Nov. 29.

   Jeg har herved den Fornøjelse at invitere Dig, paa min Faders
Vegne, til min Søsters Bryllup, Mand. og Tirsdag 9de & 10de Nov.
Hvis du, efter Forhaabning, imodtager denne Indbydelse, saa var
det maaskee beqvemmest for dig at slaae dig sammen med de
andre Inviterede fra Byen til Reisen (Mus: Bull, Gabr. Krohg,
Ludv. Daae).

Din
Henr. Wergeland.

TIL JØRGEN M. HALS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE