HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL AUGUST BERG
Eidsvold Præstegaard 11 Oct. 1829.
   Har Du, gode Ven, alskens Skrabsammen af Bøger i vort Sprog,
hvilket du uden Savn kunde afsee, og din Hylde uden Skam
mangle -- saa giv mig dem til et Almuebibliothek, jeg vil fundere.
d.V,b.1,s.101   Tal med Lerche -- han kan tage dem. Faa fat paa nogle hos
Nils og gode Venner.
Din
Henr. Wergeland.

   Mit Skriverie er grændseløst. Jeg maa af virkelig Armod bruge
fundne Convoluter.

TIL GERHARD MAGNUS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE