HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL FERDINAND WEDEL JARLSBERG
   [En annen gjengivelse av dette brev, nedskrevet av Wergeland efter hukom-
melsen, er trykt blandt hans artikler i dette verks avdeling III, bind I.]

Christiania 18 Mai 1829.
   Undertegnede blev igaaraftes, paa sin rolige Hjemgang, idet
han traadte tilsiden for et Detaschement af Deres Høivelbaaren-
heds patrouillerende ridende Jægere, som kom ham ridende
imøde i Kirkegaden, af en af Disse i Farten hilset med et Sabel-
slag over Ryggen. Jeg bar da den af Hs M. sanctionerede Stu-
denteruniform; men en saa ringeagtet og vanæret Dragt skjøtter
jeg ikke længere om at bære eller endog at eje. Hvis-Aarsag over-
lades den Deres Høivelbaarenhed, som formeentlig Den af hvem
Rytterne igaar maae have faaet Ordres, der conseqvent tilstede
en saadan Fremfærd, til aldeles fri, behagelig Disposition og Eje.

Henrik Wergeland.

TIL AUGUST BERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE