HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ENGELBREGT HALD
Eidsvold 18 Marts 29.
   Du forstaaer Indlagte godt nok. Giv Schwach No. 2. Resten
af Krohgdigtene send ved Leilighed til Chnia til Chr. Smith. See
Mbldt Onsdag ll Marts. Gjør derefter.

   Skal vi engang gjøre isammen en studentermæssig Reise til
Stockholm & Upsal. Vi reise herifra til Hest, gjøre smaae Dags-
reiser fra Præstegaard til Pgaard og samle (objectivt a Msr Syn-
tax) alle Carrikaturer af Præster fra E. til Upsal. Vi have een
Hest hele Vejen.

Venligst Hilsen
Din
H. W --

TIL FERDINAND WEDEL JARLSBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE