HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ENGELBREGT HALD
Chnia 11 Dec. 28.
   Med Nilsemand 50 Explr af -- see Selv -- gode Engelbreth!
De sælges her med Rivaf for 12 Sk. Stykket. I Chsand er ogsaa 50;
men den lille patriotiske Satanas Arendal sluger nok ligesaamange.
Remitteer mig Udbyttet, at jeg kan sende til Præst G. Lammers
i Thjem, eller send ogsaa, hvis du seer Snit dertil, directe did.

   Jeg ligger herinde forat faae Sinclar corrigeert, til Juul. Boer
hos Lerche. Lever paa gl. Maneer. Den holder ikke op før jeg
faaer en liden Sophie at stusle med. Det maa tære mindre.
Ikke? Dersom du nu ikke -- jeg seer det i Drømme og naar
jeg seer nogle Grosserer-Paradigmata paa Gaden -- er en trivelig
liden Globe, saa -- drømmer jeg feil.

   Nyt! (Dersom Sligt Nyt nogensinde bliver gammelt og ikke
værdt at lægge Mærke til -- da er Følelsefriheden brandskattet og
Hjertets Slag qvalte og Tungen hængt, og Sympathie forslidt etc.)
Man uddeler Næser her til -- allerhøjeste Næser -- til Stat-
holderen og Sibbern og Cheferne, som fulgte, med deres Corps,
Krohg tilgravs. Man siger i den Anledning -- priis dig lykkelig
som boer paa Landet paa dit lille Frydentop (Math. 25) -- at
der ikke skal lades Steen paa Steen tilbage af Arendal. Decre-
tum est! --

   Drypperte grassere her. Everlef er bleven Vasaridder. Rosen-
qvist har faaet en Sølv Æreskaarde af Cadetterne. Han havde
den paa 4. Nov. 1828. [ -- -- -- -- -- ]

d.V,b.1,s.91      I denne Maaned begynder min Krigsretssag. Kys din Kone --
naar jeg kommer, saa gjør jeg det selv, uden at spørge dig, men
hende; men saa hurtigt at det nytter ei at svare Nei eller bøje
Nakken -- ifra din -- som saadan -- fortræffelige Ven

Henr. Wergeland.

   Til Marked! Til Marked!
TIL ENGELBREGT HALD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE