HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MARTHE DOROTHEA WOLFF
Eidsvold Præstegaard 1ste November 1828.
   Skjænk mig -- bedste, høistærede Fru Wolff! -- den Glæde at
overlevere Deres Elise mine sidste Ord. Jeg bør takke Deres
-- mere end ærede Datter for Hendes Godhed imod mig, da
Hun værdigede at give mig et saa mildt Svar, der sikkrede mig
Besiddelse af min dyrebareste Skat: Deres fortræffelige Datters
godhedsfulde Deeltagelse.

   Min ærbødigste Tak yttrer jeg, fordi De opfyldte mit Ønske,
at overlevere forrige Brev.

   Jeg vilde ønske, at jeg engang i Gjerningen, og tigange i Gjer-
ningen, kunde vise min inderlige Hengivenhed for Elises ud-
mærkede Forældre. Jeg hilser Disse

med dyb Høiagtelse og sønligt Hjerte
Henr. Wergeland.

TIL ENGELBREGT HALD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE