HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

23 Mai Kl 6 1/2 Aften
[1845]
.

   Fortsættelsen af Bulletinen fra imorges:
   Stigende Bedring. Expectorationen betydelig mindre og lysere.
   Jeg er forbauset ved den Forskjel imellem igaar og idag. Det
maa være Luft- og Temperaturforandringen. Jeg har ogsaa bag
et Skjærmbræt sluppet af den herlige Luft ind fra første Haand.

   Sofie Eckleff var her. Hun forærer mig et Mosrosentræ. Jeg
begynder atter at tænke paa Livet; thi denne Present glædede
mig meget.

   Saa kom Moer Sæther overordentlig tilfreds med mine Vers.
En gammel Kunde Hr. Viborg i Brevig, hvor hun har været nu,
havde sagt, at "han ikke vilde have undværet de Vers for hendes
Skyld for 100 Daler". Hun vilde overøse mig med Apelsiner og
Æbler og lovede at sende mig Ertebrød, Havredo. (fladBrød)
samt en delicat Pultost og Kjernesmør med Græsløg i, hvilket
jeg yttrede vilde smage mig ypperligt. Imorgen skriver jeg igjen.
Brevene faae gaae ud paa Slump, saa der nok kan komme et
før, som skulde været bag.

Kjærligst Levvel!
Henrik.TIL CHRISTIAN TØNSBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE