HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL CHRISTIAN TØNSBERG

25/5
[ 24/5]
45.

   Kjære Ven! Dagen er der -- Mod Kvellingen overfaldes jeg
af Rykkere og det af grove. Kjære hjælp mig og kom om mu-
ligt selv.

   Min Far har jeg sendt dit Brev og raadet ham at entrere.
   Jeg har en meget vigtig Sag at tale med Dig om, og naar du
har sat paa Examenskrakken Dagen ud, maa Du røre paa dig
om Du ikke vil have Hæmorrhoider.

Henr. W.

   Pengene kunne nok betroes Budet; men kommer Du selv med.d.V,b.1,s.428  
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE