HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL FINANSDEPARTEMENTET

Christiania 25de Marts 1845.
Til det kongelige Finantsdepartement.
   Vedlagte underdanigste Ansøgning af Dags Dato om naadigst
Tilladelse til, med Behold af Gage, at opholde mig i det syd-
lige Europa i 3/4 Aar efterat jeg maatte have erholdt Kræfter
til at tiltræde en saadan Reise, som i ligeledes hoslagte Læge-
Attest er anbefalt til min Helbreds mulige Gjenerholdelse, an-
befales ærbødigst til gunstigst Indstilling.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.TIL HERMAN FOSS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE