HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL P. T. MALLING

[1. mars 1845.]
S. T. Hr. Malling
   Jeg ønskede meget 1 Expl. af Ord fra Prækestolen til Gjen-
nemsyn, at jeg ikke skal tage noget forhen trykt ind i den Sam-
ling jeg nu udgiver.

Venskabel.
Henr. W --

   Tænk Dem! Min Nabo Bureauchef Christensen døer imorges
efter 6 Dages Sygdom, og her ligger jeg i 11 Maaneder uden at
Døden kan faae Bugt med mig. Han døer af Forstoppelse og jeg
æder og fordøjer efter 11 Maaneder, som om Indretningen var
af Patentstaal. --TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE