HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL H. O. CHRISTENSEN

Eidsvoll 4 Sept. 1834.
Høistærede Hr. Byfoged Christensen!
   For
[Krogh]
kan da endnu intet gjøres, ved det jeg endnu intet
hører fra Dem. Nu! Hans Stilling er dog noget forbedret, da
han er bleven fast Huslærer for
[ -- ]
s Børn. Imidlertid -- kan noget
gjøres for at faae ham i en juridisk Vei, saa gjør det i Deres
Kreds. Maa jeg anbefale dem Indlagte -- enten til velvillig nid-
kjær Forsorg eller til Fidibusser.

   Taler De med C. A. Løwold, saa fortæl ham at jeg studerer
Medecin. Juristerne have Intet videre udrettet end at gjøre en
Doctor af en Præst.

Deres
Henr. Wergeland.

   P. S. Jeg begynder som Student i Christiania strax min Far
retournerer fra Paris.


d.V,b.1,s.180  
TIL CARL F. RIDDERSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE