HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GERHARD MAGNUS

Eidsv: 9de Jul.
[1828.]

   Jeg har faaet en ny Plan -- gode Magnus! den Blomst jeg
havde færdig er bleven til et Æble. Hvis Du, efter mit sidste
Brev -- har faaet nogle Venner til at subscr., forskjellige fra
dem, som Du fik paa "Harpeslag" ivaar, saa spørg Dem om De
ville vedblive til en noget højere Priis, da en Cyclus af Poemer
nu, istedetfor dette Sidste kommer ud, betitlet "Stellas Digte".

   -- Det er slemt at, blot man bier et Par Dage, saa voxer en
saadan geistig Ting som Aladdins Aand i Kobberkisten. Lad mig
kuns nu bie med Underretning til Du kommer herop, som jeg
vist venter i Ferierne. Igaar reiste Vedøe nordefter. Min Gud
hvad siger man i Byen om den yderlig slette Begyndelse af
Schiwes Skilderie?

   Kom herop,


           Nu, da Rosen er sort, Jasminen graa,
                 og Himlens Blomsterskjær stinker,
           og Hjertet blegner, Vennen maa
                 og tør sin Ven hid til sig vinke.

   Vedøe kommer hid igjen.
Levvel!
   Stellas Digte skulle ikke mangle Farve og Gehalt. Levvel.
Henr. W -- d.TIL ENGELBREGT HALD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE