HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GERHARD MAGNUS

Eidsvold 29 Juni
[1828]
.

   Gode Ven Magnus! Hilsen fra Vedøe og mig, varm som
denne Stund, stærk som Vinden, der afkjøler hver andet 5te Minut,
behagelig som Jasminernes Aande ind af mit Vindue, der ogsaa
par douceur des odeur udsoner Heden. Jeg vil bede Dig ihast --
saaledes at Du om 8te Dage el. 10 i det Seneste sender mig
herop Productet af din venskabelige Anstrængelse -- at skaffe
mig Subscribenter paa et lidet bitte Arbeide, som jeg vil frem-
lægge i Sommer som en Geburtsdagspresent til mia donna Stella.
Idetmindste Formen skal blive yderst gracieus, som om den var
skabt af Ella selv
[?]
-- en hermaphrodite mellem Oct. og Duodez.

   Altsaa -- faa gode Venner til at forsikkre mig subscribendo om
at De ville bidrage til at faae den lille Sum ud som behøves til
at sætte denne lille Blomstskude ivejen. En Pione. --
Subscription
paa
Brestes og Beines Drapa
Digt af Henr. Wergeland

, Stella gewidmet

som inden en Maaned vil være i Subscribenternes Hænder. Det hele Indkomne
er bestemt enten til Indkjøb af Grundloven eller til andet almeennyttigt Brug;
hvorfor Prisen, skjøndt noget stor medhensyntil Volumen, ansættes til een Ort.   Bliv ikke vred fordi jeg bebyrder Dig med Saadant atter; men
bedste Ager faaer tiest sukke under Ploven. Lad mig see Du
gjør dette -- det er det samme om ei saamange tegne sig --
Lad mig see Du skriver -- Lad mig see Du vedbliver venskabe-
ligen i huld Erindring at gjemme

Din Ven
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.52      P. S. Idag debuterede Eduardo paa
[Prædike]
stolen. Ret brav!

   Send det indlagte Brev til Paalydende saasnart Du kan. Jo
snarere jo bedre.
            Navne                        Expl.
      E. Vedøe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1
      Lensmand Kaasen i Eidsvold . . . . . . . .      1
      Proc: Praem i Eidsvold . . . . . . . . . . .      1
      Kapitain Norgrenn i Eidsvold . . . . . . .      1
d.V,b.1,s.54  
TIL GERHARD MAGNUS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE