HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL ENGELBREGT HALD

[Juli? 1828.]
Fortsættelse
   Om faae Uger udkommer et lidet Digt, betitlet formodentl.
Napoleon, til Grækernes Bedste. Maa jeg sende Dig nogle Explr.
til Liebhabere i Arendal. For Subsc: er Prisen 1 , for Ikke-
subs. noget over. Lad mig see der kommer noget klækkeligt ud
blandt de frihedskjære Arendøler. Der have Nogle skrevet paa
for 10 Explr; for Sagens Skyld mest bør Sligt gjøres. Indkommet
remitteres gjennem den stockholmske Committee.

   I Chsands Avis har Preus averteret "Harpeslag" som kommer
i Løbet af Aaret; men at skrive did for den Sags Skyld var ei
d.V,b.1,s.55   værd for een Mand: vil du da nedlægge i Klubben i Arendal el.
have hos dig en Plan som du kan afskrive saaledes:


   Harpeslag for Venskab og Kjærlighed, Frihed og Fædreneland
af Henr. Wergeland.
for Subs. mellem 2 a 3 Ort.   Ligeledes vil du, da jeg nu vil bryde den Bane, jeg troer mig
skikket til, nemlig den tragiske, ligeledes indtil videre afskrive
en Liste og anvende den paa
"Luurblæsersken,
et fædrenelandsk Sørgespil af Henr. Wergeland.
Prisen ubestemt. Udkommer i Efterhøsten."   Sinclars Skjebne skal deri opvækkende fremstilles. Stykket
helliges "Kongen og enhver anden god Normand." Naar jeg saa
min Tid for mig og ikke denne formaledidede Theol. sad mig
paa Nakken som en Igle, der suger al Geist ud næsten, turde
jeg annoncere en Cyclus af Sørgespil.

   Lev vel! Levvel! Jeg vil engang see Dig hjemme.
Din
Henr. Wergeland.

   P. S: Et Raad vil jeg give Dig --
ex usu sapientia -- See efter
paa din Bryllupsqvel, at der ikke ligger Dyner paa Sengen, men
Teppener, -- Teppener. Kunde disse undværes var det godt. --
Opfyld min Bøn for Supplicanten, som kan tiltræde strax!! Skriv!TIL ENGELBREGT HALD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE