HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 24DE OKTOBER
Lillehammers Tilskuer 5. nov. 1844.

S. T. Udgiver!
   Jeg mødte igaar Korrespondenten for Drammensavisen, lige-
som jeg selv med et noget langt Ansigt og en tynd Portefølje
under Armen. "Skal vi bytte Nyt?" sagde jeg for Spøgs Skyld.
"Der er vel ligemeget omtrent i begge Væsker." "Aa ja," sagde
Personen. "Det kunde nok lade sig gjøre; men jeg maa have en
Daler imellem, for se her, min Væske er feed!" og dermed stak
Skurken, uden at jeg mærkede det, sin ene Næve ned i Væsken,
saa den bugede sig forfærdelig ud. Jeg, som troede at have seet
Feil, og som ikke havde en Smit i min, slog til, gav ham Daleren,
og -- ja her seer De hvad der var.
   [Her følger "Skizze af den ungarske Konstitution", efter "Forposten".]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE