HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 12TE JUNI
Lillehammers Tilskuer 21. juni 1844.

   Violinisten G. Rostad er nu ankommen hertil, hvor han agter
at give en Koncert, uagtet de danske Dandsere trække Pengene
af Lommen ved at fylde Theatret fortiden, og uagtet han aldrig
har mødt andet end Kulde fra Deres Side, som kunne gjøre
noget for en Kunstner. Gid et retsindigt Publikum dog maatte
samle sig om denne for sit Kald saa nidkjære og talentfulde
unge Landsmand!
   -- I de to sidste Dage har Tordenbyger forfrisket Luft og
Jord heromkring.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE